យើងផ្តល់ថាមពល

សម្រាប់អតិថិជនជាច្រើនដូចជារដ្ឋាភិបាល ផ្ទះ និងការិយាល័យ

Jiangyin Synovi New Energy Technology Co., Ltd. គឺជាអ្នកផលិត និងអ្នកនាំចេញដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃ Rechargeable Deep Cycle AGM, Sealed Lead Acid (SLA) Batteries, Solar GEL Batteries និងផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងថាមពលព្រះអាទិត្យផ្សេងទៀតដូចជា Solar Inverter ។

អំពី​ពួក​យើង

តោះផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកទាំងអស់គ្នា ចូលរួមជាមួយពួកយើងឥឡូវនេះ